Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat maj 2009

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 12. maj 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Teddy, Charlotte, Jens og Sevin

Afbud: Olmo, Finn

 

1) Valg af referent

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer

Teddy

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Godkendelse af referat af 14.04.2009

Godkendt

 

5) Dato for næste møde

Tirsdag d. 9. juni 2009 kl. 18

 

6) TIN v/ Ole

Udlæg ca. 30.000 kr. til anskaffelse af 2 nye routere til TIN. Brugerne tilbagebetaler beløbet over ca. 1 1/2 år ved at brugerafgiften hæves med 20 kr. pr. måned. Udlæg godkendt.

 

7) Investering i nye dørtelefoner v/Ole

Frede har givet grønt lys mht. budget. Bestyrelse besluttede at investere i nye dørtelefanlæg i de kommende år. To dørtelefoner vil blive udskiftet i år. Bestyrelsen vil efterfølgende budgettere med tre dørtelefoner per år.

 

8) Forslag til opstilling af computer i vaskeri v/Teddy

En computer m. internetadgang vil på forsøgsbasis blive opstillet i vaskeriet til fri afbenyttelse.

 

9) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

9a) Status køb/salg v/Olmo

Der har været to salg. Sælger har selv fundet køber.

 

9b) Status fremleje v/Sevin

Intet nyt

 

9c) Ulovlig fremleje v/Sevin

Bestyrelsen har mistanke om en ulovlig fremleje. Bestyrelsen følger sagen.

 

9c) Status erhvervslejemål v/Teddy

- Indehaveren af syværkstedet i Turesensgade har opsagt lejemålet.

- Baisikili har spurgt om tilladelse til at lagre nogle cykler i en port i Turesensgade.

- Bestyrelsen vurderer at der er behov for pladsen til beboernes egne cykler og kan derfor ikke give tilladelsen.

 

10) Renovering v/Olmo

Renovering følger tidsplanen.

 

11) Beboerhenvendelser

Lejer genansøger om udskiftning af gulv. Bestyrelsen bekræfter tidligere bestyrelses helt ekstraordinære tilladelse til, at en del af indestående på lejers vedligeholdelseskonto benyttes til udskiftning af gulv i det omfang det er nødvendigt og såfremt lejers indhentede håndværkertilbud kan accepteres.

 Last update:  21:03 04/09 2009