Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat april 2009

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 14. april 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Teddy, Olmo, Charlotte, Finn og Sevin

Afbud: Jens

 

1) Valg af referent

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer

Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Godkendelse af referat af 19.03.2009

Godkendt

 

5) Dato for næste møde

Tirsdag den 12, maj 2009 kl.18

 

6) Status vicevært v/ Ole

Der er i en uge afprøvet med en ny sæbe nede i vaskeriet, og det ser ud til, at den ikke forårsager hvide plamager.

 

7) Ekstraordinær generalforsamling

Det viste sig, at der var 23 mio. kr. afsat som buffer i stedet for 20 mio. kr. Bestyrelsen så derfor ikke grund til at komme med et forslag om kun delvis at dække tabet. Bestyrelsen er derfor kommet med kun et forslag, som er, at bufferen skal dække hele tabet. Forslaget skal som bekendt til afstemning ved den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 16. April 2009.

 

Forslaget om rygeforbud på bagtrappen vil blive opstillet til den ordinære generalforsamling til efteråret.

 

8) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

 

8a) Status køb/salg v/Olmo

Der har været et salg.

 

8b) Status fremleje v/ Sevin

Ingen fremleje.

 

8c) Status erhvervslejemål v/Teddy

Intet nyt.

 

9) Renovering / v. Olmo

Intet nyt.

 

10) Beboerhenvendelser

En andelshaver har søgt om tilladelse til at få en vaskemaskine. Bestyrelsen har godkendt anmodningen.

 

11) Evt.

 

 Last update:  15:20 23/04 2009