Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat 2 marts 2009

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. marts 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Teddy, Finn, Olmo, Charlotte og Sevin

Afbud: Jens

 

1) Valg af referent

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer

Teddy

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Godkendelse af referat af 03.03.2009

Godkendt

 

5) Dato for næste møde

Tirsdag den 14. April kl. 18

 

6) Ekstraordinær generalforsamling

Den seneste ejendomsvurdering for andelsforeningen har vist, at værdien af ejendommen er faldet med ca. 15 mio. kr. Bestyrelsen indkalder i den forbindelse til en ekstraordinær generelforsamling i starten af april, hvor foreningen skal beslutte om, hvordan foreningen skal forholde sig til faldet ved at vedtage hvor meget af hensættelsen på 20 mio. kr. skal bruges for at dække tabet. Bestyrelsen vil fremstille to forslag, som andelshavere skal tage stilling til.

Forslag 1: Hensættelsen skal dække hele faldet med 15 mio. kr.

Forsalg 2: Bruge halvdelen af hensættelsen på 10 mio. kr. til at dække faldet.

Bestyrelsen har entydig besluttet at anbefale forslag 2, således at foreningen fortsat kan have en buffer mod yderligere fald i fremtiden.

 

7) Evt.

Referat fra bestyrelsesmøder vil fremover udelukkende være tilgængelige på foreningens hjemmeside og på opslagstavlen på vaskeriet. Dette er fordi, at bestyrelsen er af den opfattelse, at referaterne i opgangene ikke bliver læst.Last update:  14:29 31/03 2009