Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat marts 2009

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 3. marts 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Teddy, Charlotte, Olmo, Finn og Sevin

Afbud: Jens

 

1) Valg af referent

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer

Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Status vicevært v/ Ole

- Det orienteres at, det er gået fint med udskiftning af varmemålere.

 

- Det opfordres at andelshavere orientere sig om hvor de forskellige affald skal være.

 

5) Status hjemmeside og internet/ v. Ole og Teddy

- Der har været afholdt møde med Margrethe Mokrzycki, som er grafisk designer, og hun vil udarbejde et designudkast. Bestyrelsen vil derudover afholde et møde med Frede Tellefsen med hensyn til digitaliseringen af dialogen mellem bestyrelse og administrator gennem hjemmesiden.

 

- Alle bestyrelsesreferater kan nu findes på hjemmeside.

 

6) Godkendelse af referat af 12.02.2009

Godkendt

 

7) Dato for næste møde

Torsdag den 19. marts kl.18 i Kapstaden

 

8) Ændring af El-forsyning til grøn-energi

Ole vil undersøge nærmere om priser mv.

 

9) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

9a) Status køb/salg v/Olmo

To lejligheder er solgt.

 

9b) Status fremleje v/ Sevin

Der har været en fremleje.

 

9c) Status erhvervslejemål v/Teddy

- Den nye lejer af erhvervslokalet på Nansensgade 24 ”Effektpedaler” vil åbne inden for en måneds tid.

 

- Der er i øjeblikket en fogedsag i gang med Combos, idet lejerne løb fra diverse udgifter. Sagen forventes afsluttet inden for 2 måneder.

 

- Antik butikken i Schacksgade 9 har opsagt deres lejemål.

 

10) Renovering / v. Olmo

Anden etape med facaderenoveringen starter op i næste uge.

 

11) Beboerhenvendelser

Der har været en klage over larm. Bestyrelsen vil tage sig af sagen.

 

12) Evt.

Nogle af butikkerne har ikke åbent så meget som tidligere. Bestyrelsen vil forhøre sig om denne situation kan ændres.

 Last update:  20:11 19/03 2009