Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat december 2008

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 9. december 2008 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Teddy, Charlotte, Sevin

Afbud: Olmo, Finn, Peter

 

1) Valg af referent

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer

Charlotte

 

3) Godkendelse af dagsorden

Der rettes i pkt. 8, så det nu fremgår, at Peter står for salg af ejendom og Teddy står for erhvervslejemål. Et nyt punkt om hjemmeside tilføjes.

 

4) Status vicevært v/ Ole

Der er behov for en samlet information til nye indflytter og folk der bygger og renoverer deres lejlighed. Det drejer sig om affald og slid i opgange. Ole har fået mange henvendelser vedrørende svineri og slid i opgangene når folk bygger. Ole vil skrive en meddelelse på Turegårdens hjemmeside.

 

5) Status vaskeri/ v. Ole, Teddy

Leverandøren har nu oplyst, at de har fundet en plet-fri løsning og vil inden jul levere 9 kg sæbe til test.

 

6) Status Internet, Hjemmeside/ v. Teddy, Ole

Bestyrelsen skal huske at sende forslag til funktioner på hjemmesiden vedr. deres ansvarsområder hurtigst muligt til hjemmesideudvalget. Næste hjemmesideudvalg-møde er i januar hvorefter det ryger i udbud.

Foreningen vil snart modtage internetforbindelse gennem fiber, hvilket vil betyde meget hurtigere hastighed.

 

7) Godkendelse af referat af 17.10.2007

Godkendt

 

8) Dato for næste møde

Tirsdag den 27. Januar kl.18

 

9) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

9a) Status køb/salg v/Peter

Afbud fra Peter.

 

9b) Status fremleje v/Sevin

Ingen anmodninger siden sidst

 

9c) Status erhvervslejemål v/Teddy

Combos er blevet opsagt, fordi de har misligeholdt deres kontrakt.

Bette ønsker at flytte antikforretningen i Schacksgade til Nansensgade. Bestyrelsen vil bede Bette om at specificere brugen af butikken med åbningstider mv. før det kan godkendes. Frisøren er interesseret i at flytte til lokalet i Nansensgade 24. Bestyrelsen godkender anmodningen fra frisørsalonen.

 

10) Renovering / v. Olmo

Afbud fra Olmo.

 

11) Beboerhenvendelser

- En beboer har klaget over håndværkernes høje musik, der spilles tidlig morgen. Ole vil bede håndværkerne om at skrue ned og ikke spille for højt musik tidlig morgen.

- En beboer har bemærket at der er regler for male udendørs inden for bestemte grader. Dette er taget op til byggemødet, hvor håndværkerne henviste til KS kvalitetssikring, som siger god det.

 

13)Evt.

- Bestyrelsen vi se på bedre udnyttelse af gaardlaugslokalet og værkstedet til fordel for beboerne.

- Ved en fejl er der opkrævet en smule for meget til YouSee kabel. Dette vil blive justeret ved at opkrævningen vil være mindre for 2009. Afgiften vil for 2009 være 30 kr. og for 2010 være 40 Kr.Last update:  21:23 12/02 2009