Administration
Mødereferater bestyrelsen

Dagsorden til Bestyrelsesmøde mandag den 6.oktober 2008 kl. 18.00.

Tilstede: Peter, Teddy, Jens, Olmo, Finn, Charlotte, Sevin

Afbud:

 

1) Valg af referent

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer

Olmo

 

3) Bestyrelsens konstituering

Som varslede ved bestyrelsens sidste konstitueringsmøde oktober 2007, meddelte Olmo ved dette møde, at han træder tilbage som formand. Teddy blev valgt til posten som formand med hele bestyrelsens opbakning. På opfordring fra en samlet bestyrelse, stillede Sevin op til posten som næstforkvinde og blev derefter valgt enstemmigt til posten. Med fuld opbakning fra bestyrelsen blev Charlotte valgt som kasser.

 

4) Fordelingen af arbejdsområder

Køb/Salg: Peter

Administrere vente- og byttelister: Peter

Fremleje: Sevin

Erhverv: Teddy

Gårdlaugs-representant: Charlotte

Større byggesager i A/B: Olmo

Fuldmagt/godkendelse i forbindelse med ændringer i boliger: Ole

Hjemmesideudvalg: Ole, Teddy, Peter Aagard

Miljø-udvalget: Teddy, Peter (indtil videre, beboere er velkomne!)

Referent, mødeindkalder: Sevin

Pulterrum: Kim, Ole

Tin: Ole

Kapstaden: Finn, Lone

Kontakt til vicevært: Teddy

 

5) Godkendelse af referat af 17.10.2007

Godkendt

 

6) Dato for næste møde

Onsdag den 19. november kl. 18.00

 

7) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

7a) Status køb/salg v/Teddy

Salg af to lejligheder gennemført.

Salg af tidligere lejelejlighed er i gang.

Salg af lejlighed i Schacksgade i gang.

Intern lejlighedsrokade og sammenlægning i gang.

Flere lejligheder til salg - det er uvist om sælgerne har fundet købere.

 

7b) Status fremleje v/Sevin

Der har været en anmodning om en forlængelse af en fremlejeperiode. Bestyrelsen afventer yderligere oplysninger før det kan godkende anmodningen.

 

7c) Status erhvervslejemål v/Olmo

Nansensgade 24 kld.

Sælger søger stadig køber til butikken. Bestyrelsen har sendt et brev til sælger med et krav om at have butikken åbent.

 

8) Renovering, Facade

Facaderenovering i gården er i gang. Forskellige overfladebehandlinger afprøves i øjeblikket.

 

9) Altanprojekt v/Peter

Det blev aftalt at arrangere et evalueringsmøde med administrator i forbindelse med en afklaring på foreningens rolle som bygherre.

 

10) Beboerhenvendelser

Ingen beboerhenvendelser.

 

11)Evt.

Teddy arrangerer opstarts- og evalueringsmøde med administrator.

 Last update:  21:10 12/02 2009