Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat februar 2009

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. februar 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Finn, Charlotte, Teddy, Olmo, Sevin

Afbud: Jens, Peter

 

1) Valg af referent

Teddy

 

2) Valg af ordstyrer

Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Dato for næste møde

Det planlagte bestyrelsesmøde tirsdag d. 24/2 er udskudt med en uge til tirsdag d. 3/3 kl. 18 i Kapstaden.

 

5) Valg af nyt erhverv til Nansensgade 24

Bestyrelsen har efter grundig overvejelse valgt at udbyde lejemålet til effektpedaler.dk, som vil drive butik i lokalerne.

 

6) Turesensgade 14, 2 th.

Såfremt Remy vil leje i nogle måneder får han lov til det.

 

7) Evt.

Der er ikke noget til dette punkt.Last update:  21:21 19/02 2009