Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat januar 2009

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Finn, Charlotte, Teddy, Olmo, Sevin

Afbud: Jens

 

1) Valg af referent

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer

Teddy

 

3) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

4) Status vicevært v/ Ole

-Dørklokkerne i opgangene er slidte og det er meget dyrt at reparere dem. Men det er også omkostningsfuldt at forny dem. Olmo vil undersøge med administrator omkring hvilke muligheder, der og hvad det vil betyde at tage et lån for at forny dørklokkerne.

 

-Tilbuddet om at modtage internet gennem fiber har vist sig, at være for dyr, så foreningen afventer til der kommer et bedre tilbud . Foreningens servicefirma sælger en boks, som fordeler internetforbindelsen ligeligt. I øjeblikket tilbyder firmaet en gratis prøveperiode på 14 dage, hvilket bestyrelsen har besluttet at prøve. Bestyrelsen vil efterfølgende tage stilling til om vi skal have købt boksen.

 

5) Status vaskeri/ v. Ole, Teddy

- Der vil komme ny sæbe til vaskemaskinerne om en uge.

- Maskinerne er flere gange været itu på grund af bh-bøjler. Bh’ere skal derfor i et vaske-net, før de kommer i maskinerne.

 

6) Status hjemmeside og internet/ v. Ole og Teddy

Udvalget er i gang med at få lavet et lay-out til foreningens nye hjemmeside. Når det er på plads, vil udvalget indhente tilbud om at lave en hjemmeside til foreningen.

 

7) Godkendelse af referat af 17.10.2007

Godkendt

 

8) Dato for næste møde

Tirsdag den 24. Februar 2009 kl. 18 i Kapstaden

 

9) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

9a) Status køb/salg v/Olmo

- Olmo vil tage sig af salg og køb indtil Peter kommer tilbage fra Kina

 

9b) Status fremleje v/Sevin

Der har været to henvendelser omkring fremleje. Begge anmodninger er godkendt.

 

9d) Status erhvervslejemål v/Teddy

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et par, der har vist interesse for at leje erhvervslokalet Nansensgade 24. Bestyrelsen vil dog annoncere butikken gennem flere medier i to uger endnu, og se om der kommer andre bud før bestyrelsen beslutter sig for hvem lokalet skal lejes til.

 

10) Renovering / v. Olmo

Renoveringen går som planlagt. Til foråret begynder anden etape.

 

11) Beboerhenvendelser

 

12)Evt.

 Last update:  21:30 12/02 2009