Administration
Mødereferater bestyrelsen

Dagsorden til Bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2008 kl 18.00 i kapstaden

 

Tilstede: Teddy, Astrid, Olmo, Sevin, Henning

Afbud: Lone, Peter, Jens

 

1) Valg af referent

Sevin 

                                                      
2) Valg af ordstyrer
Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden

Et punkt om loftrum tilføjes efter punkt 7. Punkt 10 ændres til Renovering. Ellers er dagsordenen godkendt.

 

4) Status vicevært v/ Ole

- De sidste to måneder har internetadgangen været ustabil, og Ole har i den forbindelse  modtaget en del klager. Ole berettede, at den ustabile internetadgang skyldes, at foreningen søgte at skifte til et nyt produkt VDSL, som kan håndtere dobbelt så meget kapacitet. Men det har vist sig, at vi ligger 250m for langt væk fra TDCs central til at udnytte kapaciteten fuld ud. Foreningen er tilbage til dens tidligere produkt ADSL- og dermed samme hastighed - indtil VDSL bliver mulig for foreningen.

- Der er stadig problemer med vaskepulveret i vaskemaskinerne, idet det stadig laver hvide pletter på vasketøjet. Ole har været i kontakt med leverandørerne, Vaskandia, som stadig ikke har foretaget noget. Ole foreslog, at bestyrelsen skriver et klagebrev til Vaskandia. Bestyrelsen besluttede, at tage Oles forslag til sig og forfatte et klagebrev til Vaskandia.

- I forbindelse med trappevask, er det aftalen, at paneler bliver vasket hvert halve år. Trappevaskerne er bagud med hensyn til det, og Ole har taget kontakt til rengøringsselskabet og bedt om en plan for indhentning af det forsømte arbejde.

 

5) Gårdlauget v/Ole, Teddy
- Der er gårdfest den 21. juni. Det vil blive kombineret med en arbejdsdag og der vil efterfølgende være fælles middag.

- Der er cykelrydning den 18. juni.

 

6) Godkendelse af referat af 17.10.2007

Referat godkendt.

 

7) Dato for næste møde

Mandag den 30. juni kl.18

 

8) Loftsrum

Fremover tilbageholdes depositum 500 kr. såfremt pulterrum ikke afleveres ryddet og rengjort. Tømning håndteres af vicevært, der evt. kan rekvirere hjælp til tømning udefra.

 

9) Fremleje procedure

Ved sidste generalforsamling blev det besluttet, at administrationen af fremleje m.v. skal overgå administrationen v. Frede Tellefsen. Dette service koster 500 kr., og det er andelshaveren, der skal betale. En andelshaver, som vil fremleje, har påpeget, at det er for dyrt, og om bestyrelsen derfor kunne finde en anden procedure.

Bestyrelsen har besluttet at påtage sig opgaven som et forsøg og Sevin vil være den ansvarlige person. Bestyrelsen vil i den forbindelse finde en nem procedure, der ikke er tidskrævende for bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen vil forfatte en vejledning om fremlejeprocedure. Vejledningen vil komme på Turegaardens hjemmeside sammen med fremlejekontrakten, som kan downloades og udfyldes. 

Lige så snart en vejledning og en standard fremlejekontrakt kommer på hjemmesiden, vil bestyrelsen køre med den nye procedure og en andelshavere behøver ikke længere at betale 500 kr. Det er selvfølgelig stadig muligt at bruge Frede Tellefsen, hvis man har behov herfor – mod betaling på 500 kr.

 

10) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

9a) Status køb/salg v/Teddy
Tre potentielle igangværende salg. En har sin egen køber. Den anden vil muligvis gerne sælge - muligvis til listen. Den sidste er en lejebolig, som skal sælges til listen.

9b) Status fremleje v/Sevin

Der har været to anmodninger om fremleje. Anmodningerne er godkendt. Afventer fremlejekontrakt og godkendelse af dette.

En henvendelse om forlængelse af fremleje - godkendt

9c) Ulovlig fremleje v/Sevin
intet nyt

9d) Status erhvervslejemål v/Olmo

Ymerdress har forespurgt om muligheden for at male deres butiksfacade. Bestyrelsen vedtog, at spørgsmålet om erhvervenes mulighed for at male deres butiksfacade skal besluttes på den kommende generalforsamling.

 

11) Renovering

Planarkitekter har lavet et forsigtigt prisslag. Facaderenoveringen vil efter budgetmæssigt råd fra administrator, ske over tre år. Der er indhentet tilbud fra to tegnestuer, som der fortsat er forhandlinger med.

 

12) Altanprojekt v/Henning

Projektet er i fuld gang og alle i opgangen har givet tilsagn til projektet, som forventes at gå i gang primo august og vare i tre måneder.

 

13) Systemnøgler v/ Astrid
Næsten alle systemnøgler, der skal indhentes, er <s>næsten</s> hentet ind.

 

14) Beboerhenvendelser
Ingen beboerhenvendelser

 

15)Evt.

 Last update:  20:32 27/07 2008