Administration
Mødereferater bestyrelsen

A/B TUREGÅRDEN

Bestyrelsesmøde tirsdag 6. juni 2006

 

 

Deltagere: Leo, Lone, Erik, Remy, Lisbeth, Jens, Olmo og Jens B.

 

Dagsordenen:

 

1.      Godkendelse af referat (maj 06)

2.      Godkendelse af dagsordenen

3.      Nyt fra administrator/formand/udvalg/gaderepræsentanter

4.      Beboerhenvendelser   

5.      Erhvervslejemål og gårdlaug

6.      Evt.

 

Referat:

  

Generel orientering.

 

Endeligt! Københavns kommune er nu endelig blevet klar til, at vi ”overtager gade” dvs. Turesensgade – så vi starter facaderenovering mandag i uge 24.

 

 

1. Godkendt

 

2. Dagsordenen godkendt.

 

3. Nansensgade 26. 4 th. vil gerne sælge til sin fætter, som skal i militæret og derfor ikke kan flytte ind med det samme. De ansøger derfor om ret til at sælge/købe med ret for køber til umiddelbart at fremleje andelslejligheden det første år. Bestyrelsen godkender under de anførte begrundelser ansøgningen - og salget.

 

En andelshaver ansøger om inddragelse af loftrum til beboelse. Bestyrelsen vil først vurderer sagen efter at andelshaveren har ansøgt kommune og fået deres eventuelle godkendelse til en sådan lejlighedsudvidelse.

 

En tegning til en ny pavillion i gården er forelagt bestyrelsen – Erik Madsen vil vurdere tegningen og vil fremkomme med en sagkyndig vurdering på næste bestyrelsesmøde.   

 

En fremlejeaftale – som ikke var godkendt af bestyrelsen og ikke var forelagt administationen er kommet til bestyrelsens kundskab. 

 

Den nye vaskemaskine (en stor maskine på 9.5 kg.) er bestilt og vi afventer pt. leveringstidspunktet.

 

Den 22.05 blev der afholdt et beboermøde sammen med Dansk Bredbånd med fokus på at kunne besvare eventuelle spørgsmål fra interesserede andelshavere. Mødet gik i princippet godt – og systemet virker i princippet godt. Der er dog pt. problemer med de kontraktsmæssige forhold og DBs ønsker mht. andelsforeningens godkendelse. 

 

4. En andelshaver ønsker at installere en emhætte – Laurits tilknyttes sagen og godkender (Olmo underretter ansøgeren)  

 

5. Kana Vin har pr. 1. juni 2006 afstået deres forretning/lejemål til Ilse Jørgensen, som fortsætter i lejemålet med et galleri og kunsthåndværk. Bestyrelsen ønske hende held og lykke med forretningen. Bestyrelsen kender dd. ikke datoen for det første fernisering/kunstudstilling.

 

6. Et tilbud på rengøring og trappevask mv. vil blive behandlet særskildt på det næste bestyrelsesmøde. 

 

Der er gårdfest for børnene lørdag den 10. juni. 

 

 Last update:  12:46 20/01 2007