Administration
Mødereferater bestyrelsen

AB TUREGÅRDEN

Bestyrelsesmøde mandag 15. maj 2006

 

Leo, Lone, Erik, Remy og Jens (afbud fra Olmo, Jens F. og Lisbeth)

 

Dagsordenen:

 

1.      Godkendelse af referat (APRIL med rettelser 06)

2.      Godkendelse af dagsordenen

3.      Nyt fra administrator/formand/udvalg/gaderepræsentanter

4.      Beboerhenvendelser – Kapstaden, Turesensgade 14.

5.      Renovering og facade   

6.      Erhvervslejemål og gårdlaug

7.      Evt.

 

________________

Referat.15.05. 2006

 

1: Referatet fra april godkendt

 

2: Dagsordenen for maj godkendt

 

3: Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra en andelshaver som gerne vil påtage sig opgaven med rengøring af hovedtrapper mv.

 

Remy vil sammen med Dansk Bredbånd forsøger at lave en informationsaften for andelsboligforeningens beboere, så mulighederne kan blive drøftet og spørgsmål stillet. Remy finder en dato inden den 15.06 hvor tilbudet fra DB udløbet.

 

4: Nansensgade 30 2.tv. (lejelejlighed) har fået et skriftligt tilbud på istandsættelse og diverse forbedringer. En del af arbejdet er andelsboligforeningens ansvar – bl.a. istandsættelse af gulv og strøm. Remy tager kontakt med lejeren og fortæller hende om principperne og de muligheder som foreligger bl.a. med hensyn til vedligeholdelseskontoen.  

 

Turesensgade 14. – der har været en klage over dårlig lugt i opgangen og afføring på trappen! Bestyrelsen er naturligvis målløs over en sådan adfærd.  

 

5: Erik Madsen har dd. været i kontakt med Københavns Kommune vedrørende vejarbejdet i kvarteret. Der er desværre forsinkelser i Kommunens igangværende vejarbejde både i Turesensgade og Nansensgade. Forsinkelser - udover uge 18 (vi er pt. i uge 20) - der medfører at vi ikke kan få stilladset op og komme i gang med den planlagde facaderenovering.  

 

6: Stjernen vil gerne have mulighed for at udvide deres nuværende udendørs servering – og vil i princippet gerne udvide med flere borde og stole ind mod Kapstaden. Henvendelsen er ny og vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

 

Repræsentanter fra bestyrelsen mødtes med den ene ejer af KANAVIN og lejer at lokalerne i Nansensgade og en eventuel ny lejer der gerne vil overtage lokalerne efter KANA VIN. Bestyrelsen afventer pt. den nye lejers interesse og endelige accept.     

 

7: Der er stadig nedsat et lille udvalg, som vil forsøge at finde en dato og et egnet sted hvor nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen kan mødes og takke hinanden for veludført bestyrelsesarbejde.

 

Bestyrelsen vil gerne trække på vores tidligere varmemester Poul. Poul har stor erfaring og viden om vores varmesystem (varme/vand mv.) Der bliver derfor i nærmere fremtid afholdt et lille internt kursus over 2 dage for de relevante personer med Poul som underviser.

 

 Last update:  12:46 20/01 2007