Administration
Mødereferater bestyrelsen

Bestyrelsesmøde den 6. marts 2006

Kapstaden 20.00-21.30

 

 

Lone, Lisbeth, Leo, Erik, Olmo, Jens og Jens B. (afbud fra Remy.)

 

 

  1. Godkendelse af referat (medbringes forhåbentlig til mødet)
  2. Godkendelse af dagsordenen
  3. Nyt fra administrator/formand/udvalg/gaderepræsentanter
  4. Beboerhenvendelser
  5. Kapstaden – anvendelse og vedligeholdelse  
  6. Eventuelt

 

___________________________________

 

Bestyrelsesmødet blev indledt med et aftalt formøde fra: 19.30-20.00 med Jørn/vicevært

 

Drøftelserne vedørende viceværtfuktionen og viceværtens daglige arbejde, de følgende punkter blev berørt:

 

·         Affaldssortering og afhentning af skrald/skraldecontainerer aktuelt problem forventes løs inden for de næste dage.

·         Storskrald – nødvendigt med bedre information til beboerne i forhold til sortering og regler for brug af systemet.

·         Kloakerne skal renses løbende primært pga. af faldstammernes underdimensionering. Der Indkøbes værktøj så det gør det muligt, at vi selv kan udføre akut afhjælpning, når uheldet er ude.

·         Container til PVC affald bestilles og placers i porten sammen med de andre containerer til storskrald.

·         Biler der parkerer ulovligt foran portene skaber problemer - specielt i forhold til afhentning af skrald. Kommunen er informeret og vi håber at problemer hermed bliver mindre i fremtiden.

·         I forbindelse med køb og salg af andelslejligeheder/lejligheder inddrages Jørn i realtion til aflevering/overlevering af nøgler og vaskekort samt afmåling af el og gas.

·         Procedurerne mht. Nøgler mv. i forbindelse med køb og salg er pt. meget uigenenmskueligt og en eventuel ny procedure bør drøftes på næste bestyrelsesmøde (april) 

 

 

Ad. 1        Godkendelse af referat - referatet kan umiddelbart ikke godkendes.   

 

 

Ad. 2        Godkendelse af dagsordenendagordenen godkendt

 

 

Ad. 3        Nyt fra administrator/formand/udvalg/gaderepræsentanter

 

En andelshaver ønsker at fremleje sin lejlighed for en kortere periode pga. studiearbejde i udlandet – fremlejen godkendes med bemærkning om at lejebetingelserne skal godkendes og fremlejekontrakten formuleres af administrator. 

 

Hjemmesiden giver problemer – tekniske årsager betyder at referater mv. ikke kan læses/findes på hjemmesiden. Leo vurderer mulighederne sammen med Remy for at løse problemet, herunder eventuel kontakt til softwareleverandøren. Der er generelt god respons fra beboerne mht. hjemmesiden/brugen af samme.

 

Vaskeriet - uautoriserede låse er blevet fjernet/klippet og der har givet mere luft og plads til godkendte låse – fremover vil låse løbende blive tjekket.

 

Ad. 4        Beboerhenvendelser

 

Godkendelse af udvidelse af el-installationer i en andelslejlighed i Turesensgade

 

Ad. 5        Kapstaden – anvendelse og vedligeholdelse  

 

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at fremtidigt brug af kapstaden ikke giver problemer dels mht. støj og gener dles mht. den efterfølgende rengøring.

Depositum hæver til det dobbelte beløb primært for at virke præventiv i relation til brugen og den efterfølgende nødvendige rengøring. (dvs.af i weekenden hæves depositum eksempelvis fra 250 d.kr. til 500 dkr.)

Gulvet skal slibes og ordnes, nye lister langs væggene pålægges.

Et nyt anlæg indkøbes.

 

Ad. 6        Eventuelt

 

Det blev på mødet forslået at der eventuelt indkøbes et dartspil og et pool/billardbord som kan stå fast i kapstaden – forslaget bliver drøftet på det næste møde i april.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last update:  12:46 20/01 2007